Testamentariske gaver

Ønsker du å tilgodese dyrene i ditt testamente?

Alle voksne personer bør vurdere å sette opp et testamente i god tid før pensjonsalder og testamentariske gaver er også en viktig del av vår inntekt for å hjelpe dyr i nød.
Dyrebeskyttelse Norge (DN) tilbyr gratis advokathjelp til å sette opp testamente for de som ønsker å tilgodese foreningen, enten om det er til oss lokalavdelinger eller til DN sentralt. Testamentariske gaver til oss er fritatt for arveavgift så ditt bidrag vil gå direkte til dyrene vi hjelper.
For gratis advokatbistand, ta kontakt med Advokat Knut Brindem, tlf 22 33 44 66 eller e-postpost@brindem.no. Dersom du ønsker å tilgodese vår forening, husk å benytt vårt organisasjonsnummer 884 056 632, slik at det ikke er noen tvil om hvem forening du ønsker din gave skal tilfalle.