Om oss

Dyrebeskyttelsen Norge Fredrikstad og omegn favner også Sarpsborg og omegn og Hvaler og omegn.

Vi er en lokalforening tilknyttet medlemsorganisasjonen Dyrebeskyttelsen Norge www.dyrebeskyttelsen.no og følger DN`s plattform, vedtekter og formål.

Foreningen i Fredrikstad har eksistert siden 1918 og er en av de eldste lokalforeningene i Norge.

Styret i foreningen utgjør 10 personer; 1 styreleder, 6 styremedlemmer og 3 varamedlemmer.

Antall medlemmer i foreningen var 841 stk 31.12.2014.

Foreningen har ingen ansatte, alt arbeid styret og de aktive medlemmene gjør er ulønnet og baseres på frivillig innsats i fritiden og er kun basert på å yte hjelp til hjemløse.

Dyrebeskyttelsen Fredrikstad og omegn er en ideell forening UTEN statlig støtte. Dyrevernarbeid koster penger. I løpet av et år brukes mye penger til veterinærutgifter, dyrefôr, utstyr, medisiner, telefon, annonsering i aviser, leie av medlemslokale, porto, innkjøp av effekter og kontorrekvisita. Alt vi kan få gratis til dyrene og til drift av Hjelpesenteret er kjærkomment.

Økonomien avhenger blant annet av medlemskontingenter, penger fra utplasserte innsamlingsbøsser i distriktene, stand, loddsalg, bøttelotteri, salg av effekter, bingo, grasrotandelen, donasjoner, loppemarked og tilskudd fra Dyrebeskyttelsen Norge.

Dyrebeskyttelsens hoved geskjeft er omplassering/ut adopsjon av HJEMLØSE NØDSTILTE DYR i Fredrikstad-Hvaler-Sarpsborg distriktet og nærliggende områder.

Det vil si at dyret får husly, mat, omsorg, veterinærsjekk og eventuelt behandling, vaksiner, sterilisering/kastrering og ID merking. Hvis det mistenkes at dyret har hatt en eier blir det annonsert med bilde i lokalaviser, nettsider, oppslag etc. Hvis ingen gjør krav på dyret blir det adoptert ut til et nytt kjærlig hjem. De dyrene som er i størst nød blir prioritert. Hjemløshet blant katter er størst, deretter kaniner og andre gnagere.

Dyrebeskyttelsen jobber for at dyr skal vises respekt, medfølelse og toleranse gjennom holdningsskapende og informativt arbeid. Dette bidrar til å redusere bestanden av hjemløse, skye, ville katter og begrense dyretragedier. De som skaffer seg et dyr må også sørge for dyrets ve og vel på alle måter. Alle må være med på og begrense kattebestanden i Norge og det gjør vi enkelt ved å være i forkant ved å sterilisere og kastrere kattene slik at vi unngår alle kattungene som blir født; i flere områder er kattebestanden ute av kontroll.

I Norge har vi kun Gaupe som er villkatt. De skye, hjemløse, nødstilte kattene er neste generasjon av familiekatter som igjen har født kattunger ute og som ikke har fått sosialisering med mennesker. Disse formerer seg  igjen og dyretragedier utspiller seg slik at vi får store populasjoner med ville, skye katter som sprer sykdom; de sulter og fryser.

KONKLUSJON: -STERILISER/KASTRER, VAKSINER og IDMERK KATTEN DIN!

MEDLEMSMØTER:

4 ganger i året avholdes medlemsmøter, hvor av 1 er årsmøte.

Møtene avholdes på Hauge Bruk på Rolvsøy i Fredrikstad. Les mer om medlemsmøter, årsmøter og årsrapporter her.

AKTIVITETER:

Med jevne mellomrom gjennom hele året arrangeres stands, loddsalg, bøttelotteri, loppemarked for å markere viktige dyredager og for å gjøre byenes befolkning klar over hvem vi er og hva vi gjør. Det gjør vi ved å snakke med folk, dele ut informasjonsmateriale, verve medlemmer, selge effekter og samle inn underskrifter til ulike formål. Vi deltar i Distriktets Dag og Bygdedager med stand etc.

Les mer om hvordan du kan støtte oss her.

Med vennlig hilsen

Styret

Dyrebeskyttelsen Norge Fredrikstad og omegn

 info@frdb.no – for info, frivillig arbeid og medlemskap.

BLI MEDLEM I DYREBESKYTTELSEN NORGE FREDRIKSTAD OG OMEGN

MELD DEG INN VIA DENNE LINKEN:

https://www.dyrebeskyttelsen.no/bli-medlem/