Årsrapporter

2024

Innkalling årsmøte 2024
Agenda årsmøte 2024
Styrets innstilling til valgkomite 2024
Valgkomiteens innstilling årsmøte 2024
Årsregnskap 2024

 

 

2023

Agenda årsmøte 2023
Budsjett 2023
Økonomisk rapport 2022
Regnskapsrapport 2022
Styrets innstilling til valgkomite 2023
Valgkomiteens innstilling årsmøte 2023
Signert referat årsmøte 2023

2022

Agenda årsmøte 2022
Budsjett 2022
Balanserapport 2021
Resultatrapport 2021
Styrets innstilling til valgkomite 2022
Valgkomiteens innstilling årsmøte 2022
Signert referat årsmøte 2022

2021

Agenda årsmøte 2021
Budsjett 2021
Oppsummering regnskap 2020
Resultatrapport 2020
Styrets innstilling til valgkomite 2021
Valgkomiteens innstilling årsmøte 2021

2019

Valgkomiteens innstilling 2019

Agenda årsmøte 2019

Budsjett 2019

Revidert regnskap 2018

2018

Valgkomiteens innstilling Årsmøte 2018

Agenda Årsmøte 2018

Budsjett 2018

Regnskap 2017

2017

Valgkomiteens Innstilling 2017

Agenda Årsmøte 2017

Budsjett 2017

Årsregnskap 2016

Note til Årsregnskap 2016

2016

Årsrapport 2016

Agenda Årsmøte 2016

Valgkomiteens Innstilling Årsmøte 2016

Årsregnskap 2015

Budsjett 2016