ÅRSMØTET 2020 er foreløpig avlyst på ubestemt tid!

Norge har på kort tid blitt et av landene med størst andel smittede pr innbygger, og det ser ikke ut til at dette utbruddet på noen måte er under kontroll. Norge iverksetter i dag de strengeste tiltak man har hatt i fredstid for å stanse dette utbruddet, dette må vi ta inn over oss og dette er en dugnad vi må være med på. På grunnlag av dette har Sentralstyret (DN) besluttet at det ikke skal avholdes årsmøter i våre lokalavdelinger!

Vi håper alle forstår at vi har et felles ansvar for å stanse dette utbruddet.