Årsrapporter

2021

Agenda årsmøte 2021
Budsjett 2021
Oppsummering regnskap 2020
Resultatrapport 2020
Styrets innstilling til valgkomite 2021
Valgkomiteens innstilling årsmøte 2021

2019

Valgkomiteens innstilling 2019

Agenda årsmøte 2019

Budsjett 2019

Revidert regnskap 2018

2018

Valgkomiteens innstilling Årsmøte 2018

Agenda Årsmøte 2018

Budsjett 2018

Regnskap 2017

2017

Valgkomiteens Innstilling 2017

Agenda Årsmøte 2017

Budsjett 2017

Årsregnskap 2016

Note til Årsregnskap 2016

2016

Årsrapport 2016

Agenda Årsmøte 2016

Valgkomiteens Innstilling Årsmøte 2016

Årsregnskap 2015

Budsjett 2016